Kindori

Ochrona danych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

ADMINISTRATOR
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Żłobek Miejski nr 9 w Białymstoku, ul.Ignacego Mościckiego 2J, 15-197 Białystok, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Dane kontaktowe:
1) Żłobek Miejski nr 9 w Białymstoku, ul. Ignacego Mościckiego 2J, 15-197 Białystok,
2) Inspektor ochrony danych: e-mail: joanna@ruszuk-synoracka.pl

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Strona w domenie zlobeknr9.pl zawiera formularz kontaktowy. Użytkownik korzystający z formularza podaje swoje dane kontaktowe i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych ( imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania sieci, komputerów i usuwania awarii; operatorzy obsługujący systemy informatyczne, kancelarie prawnicze, poczta i kurier.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Nie dotyczy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań
przez administratora danych.

Skip to content