Bip

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Żłobek Miejski Nr 9 w Białymstoku

Ul. I. Mościckiego 2J 15 – 197 Białystok

NIP 966 216 24 10

REGON 521 434 028

Dyrektor – Aneta Falkowska

Tel. 85 306 76 40

Strona www: zlobeknr9.bialystok.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 6.30 do 17.00

Kontakt:
Tel. 85 306 76 42
dyrektor@zlobeknr9.pl - dyrektor
finanse@zlobeknr9.pl - księgowość
administracja@zlobeknr9.pl - administracja
Utworzenie gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Żłobek Miejski Nr 9 w Białymstoku

Uchwała Nr XLVIII/690/22 Rady Miasta Białystok z dnia 17 stycznia 2022 roku.

Statut
Uchwała Nr LIV/776/22 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2022 roku

Regulamin organizacyjny
Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 9 w Białymstoku z dnia 06 maja 2022 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Żłobka Miejskiego Nr 9 w Białymstoku.
Inne przepisy dot. funkcjonowania żłobka:
Zarządzenie Nr 16 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 9 w Białymstoku z dnia 30.08.2022 roku w sprawie podwyższenia dziennej stawki żywienia.
1. Sprawozdanie finansowe za rok 2022:
https://zlobeknr9.pl/wp-content/uploads/2023/04/Sprawozdanie-finansowe-2022r.pdf
Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Departament Spraw społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1 tel. 85-8696550, 85-8696552, 85-8696555.
Rekrutacja do żłobka odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Aby zapisać dziecko do żłobka , należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka w formie elektronicznej. Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka dostarczyć do żłobka pierwszego wyboru. Rodzice wskazują maksymalnie 3 żłobki wpisane zgodnie z preferencjami. System dostępny jest pod adresem https://nabor.pcss.pl/bialystok
Do żłobka przyjmowane są dzieci rodziców:

pracujących lub uczących się,
mieszkańców miasta Białegostoku,
niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazywania podatku niż Miasto Białystok.
Przyjęcie dziecka do żłobka wiąże się z podpisaniem umowy.

2. Zapisy do żłobka trwają przez cały rok, a przyjęcia dzieci odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc.
3. Korzystanie ze żłobka jest odpłatne.
4. Żłobek dysponuje 6 grupami dziecięcymi, posiada 152 miejsca.

Przyjmowane są tylko dzieci, które otrzymały wszystkie szczepienia obowiązkowe.
Skip to content