Maluch +

Kindori

Maluch +

Informujemy, iż zgodnie z umową nr Moduł 2/3/2021 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim a Miastem Białystok, Filia Żłobka Miejskiego Nr 3 otrzyma w ramach Resortowego programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie w wysokości: 145 920,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia, 00/100) celem zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem programu „Maluch+”2021).

Liczba dofinansowanych miejsc opieki: 152

Okres realizacji zadania: 12 miesięcy funkcjonowania i finansowego zakończenia realizacji zadania 31 grudnia 2021 roku.

Skip to content